GÓI NHƯỢNG QUYỀN CƠ BẢN 02 MẶT TIỀN
5
14.999.000đ

GÓI NHƯỢNG QUYỀN CƠ BẢN 02 MẶT TIỀN

5
14.999.000đ
Thông số sản phẩm
SP000606
SỐ1.VN
Mô tả sản phẩm

Bộ nhận diện thương hiệu

01. Bảng vẫy, kích thước 60cm x 80cm (01 cái)

02. Bảng hiệu chính đèn led in uv, kích thước 01m x 04m (01 cái)

03. Bảng cánh gà, kích thước 0.2m x 2m (02 cái)

04. Logo Cafe Số1.VN in UV trên nền MICA (01 cái)